• yigitacik@gmail.com

Bilimsel Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler:

  1. Türkiye’deki Üniversitelerin Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Yapmasının Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet, XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 3-5 Şubat 2016, Öğr. Gör. Yiğit Açık, Öğr. Gör. Levent Uslu, Prof. Dr. Fazıl Apaydın.
  2. Bir Üniversite Televizyonunun Kuruluş Süreci: Ege Üniversitesi Örneği, XIX Türkiye’de İnternet Konferansı 27-29 Kasım 2014 Yaşar Üniversitesi, Yiğit Açık, Erhan Parıltay, Fazıl Apaydın.
  3. Ege Üniversitesi Canlı Cerrahi Yayınları: Süreç ve Yöntemler, Akademik Bilişim 2012, Uşak, 1-3 Şubat 2012, Yiğit Açık, Fazıl Apaydın.
  4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Kalitesini Arttırmadaki İşlevi, Bilgi Teknolojileri Kongresi BİLGİTEK-III 2004, 7-8-9 Ekim 2004, Denizli. Yiğit Açık, Fazıl Apaydın, Yeliz Tuna.
  5. İnternet Yayınları ve Teletıp Alanında Bir Uygulama, NET-TR-2003, İstanbul, Aylin Kantarcı, Fazıl Apaydın, Yiğit Açık, İlker Eke.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler:

  1. The Development Process of Surgical Live Broadcast in the Field of Health from the Perspective of Communication Sciences, Ege 10th International Conference on Social Sciences, Türkiye, Izmir, 22-24 Aralık 2023, Dr. Yiğit Açık.
  2. The Usage of Digital Video Technologies in the Medical Field in the Contex of Health Communication, 2nd From Traditional to Digital International Media Researches Symposium – IMS 2020, 10-11 December 2020, Yiğit Açık.

Yüksek Lisans Tezi:

  1. Tümleşik Bir Medya Ekosisteminde Etkileşimli İzleme Davranışının Gelişimi: Ege Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Yiğit Açık. (2012)

Doktora Tezi:

  1. Sağlık İletişimi Bağlamında Multimedya Teknolojisinin Ege Üniversitesi’ndeki Cerrahi Bilimlerde Uzman Doktorlar Açısından Kullanımı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Yiğit Açık. (2023)