• yigitacik@gmail.com

Bilimsel Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler:

  1. Türkiye’deki Üniversitelerin Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Yapmasının Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet, XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 3-5 Şubat 2016, Öğr. Gör. Yiğit Açık, Öğr. Gör. Levent Uslu, Prof. Dr. Fazıl Apaydın.
  2. Bir Üniversite Televizyonunun Kuruluş Süreci: Ege Üniversitesi Örneği, XIX Türkiye’de İnternet Konferansı 27-29 Kasım 2014 Yaşar Üniversitesi, Yiğit Açık, Erhan Parıltay, Fazıl Apaydın.
  3. Ege Üniversitesi Canlı Cerrahi Yayınları: Süreç ve Yöntemler, Akademik Bilişim 2012, Uşak, 1-3 Şubat 2012, Yiğit Açık, Fazıl Apaydın.
  4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Kalitesini Arttırmadaki İşlevi, Bilgi Teknolojileri Kongresi BİLGİTEK-III 2004, 7-8-9 Ekim 2004, Denizli. Yiğit Açık, Fazıl Apaydın, Yeliz Tuna.
  5. İnternet Yayınları ve Teletıp Alanında Bir Uygulama, NET-TR-2003, İstanbul, Aylin Kantarcı, Fazıl Apaydın, Yiğit Açık, İlker Eke.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler:

  1. The Usage of Digital Video Technologies in the Medical Field in the Contex of Health Communication, 2nd From Traditional to Digital International Media Researches Symposium – IMS 2020, 10-11 December 2020, Yiğit Açık.

Yüksek Lisans Tezi:

  1. Tümleşik Bir Medya Ekosisteminde Etkileşimli İzleme Davranışının Gelişimi: Ege Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Yiğit Açık. (2012)

Doktora Tezi:

  1. Sağlık İletişimi Bağlamında Multimedya Teknolojisinin Ege Üniversitesi’ndeki Cerrahi Bilimlerde Uzman Doktorlar Açısından Kullanımı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Yiğit Açık. (2023)