• yigitacik@gmail.com

Videografi

 1. İzmir’i Dinliyorum, Kısa Film, Murat Yusuf, Yiğit Açık (1997)
 2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tanıtım Filmi (1998)
 3. Splanchnic Block, Prof. Dr. İbrahim Yegül, Yiğit Açık (1998)
 4. Nörolojik Muayene, Dr. Ayşe Sağduyu, Yiğit Açık (1998)
 5. Epilepsi, Dr. Ayşe Sağduyu, Yiğit Açık (1998)
 6. Larengotrakeal Rekonstrüksiyonda Kostal Kartilaj Kullanımı, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Yiğit Açık (1998)
 7. Foniatride Hasta Kayıtlama, Prof. Dr. Fatih Öğüt, Yiğit Açık (1998)
 8. Repair Of Post-Traumatic Thoracal Aortic Aneurysm Via Left Thoracotomy, Prof. Dr. Suat Buket, Yiğit Açık (1998)
 9. Kronik Tip1 Diseksiyonu-Elephant Trunk Procedure Stage 1, Prof. Dr. Suat Buket, Yiğit Açık, (1998)
 10. V Patern Ezotropya – Alt Oblik Myektomi, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Yiğit Açık (1998)
 11. Şaşılık Tedavisinde Ön Silyer Arterlerin Korunması, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Yiğit Açık (1998)
 12. V Patern Ekzotropya, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1998)
 13. KBB’de Bakı Yöntemleri, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Efe Coşan, Nurhan Özsoy, Yiğit Açık (1998)
 14. Okul Sağlığı Çalışmalarında Hemşirelik İşlevleri, Prof. Dr. İnci Erefe, Prof. Dr. Ayla Bayık, Yrd. Doç. Dr. Esin Türkistanlı, Yiğit Açık (1998)
 15. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Tanıtım Filmi, Prof. Dr. Ahmet Memiş, Yiğit Açık (1999)
 16. Aile Planlaması Danışmanlık Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü ve Etkili Danışmanlık Özellikleri, Prof. Dr. Ayla Bayık, Yiğit Açık (1999)
 17. Living Donor Operation in Hepatic Transplantation, Prof. Dr. Yıldıray Yüzer, Doç. Dr. Murat Zeytunlu, Yiğit Açık, Muhammed Ocan (2002)
 18. Gevşek Kapak (Floppy Eyelid) Sendromu, Prof. Dr. Ayşe Yağcı, Yiğit Açık (2002)
 19. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanıtım Filmi, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Prof. Dr. Ersin Koylu, Yiğit Açık, (2002)
 20. Sefalik Yerleşimli Lateral Kruslu Tipte Septorinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Yiğit Açık (2002)
 21. Fasiyel Plastide Yüz Analizi, Prof. Dr. Eugene M. Tardy, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Yiğit Açık (2002)
 22. Suprakoroial Hemaroji İçin Uygulanan Drenaj+PPV Sırasında Oluşan Rehemoraji, Prof. Dr. Jale Menteş, Uzm. Dr. Tansu Erakgün, Yiğit Açık (2002)
 23. Laparoskopik Nefrektominin Ekinliği ve Komplikasyonları, Doç. Dr. Çağ Çal, Yiğit Açık (2002)
 24. Tanısal Laparoskopinin Gastroenterolojideki Önemi, Yük. Hem. Semanur Pala, Uzm. Dr. Göktuğ Faik Önder, Prof. Dr. Ahmet Musoğlu, Uzm. Yiğit Açık (2002)
 25. Konjenital Katarakt, Prof. Dr. Süheyla Köse, Doç. Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (2003)
 26. Konjenital Dakriostenoz, Prof. Dr. Ayşe Yağcı, Yiğit Açık (2003)
 27. Silyer Aktivite, Sinüzitin Oluşumu ve Düşündürdükleri, Prof. Dr. Övünç Günhan, Yiğit Açık (2003)
 28. Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Özofagus Striktürlerinin Tedavisi, Prof. Dr. Oktay Mutaf, Yiğit Açık (2003)
 29. Laparoskopik Nissen-Rossetti Fundoplikasyonu ve Laparoskopik Kolesistektomi, Prof. Dr. S. Ersin, Yiğit Açık (2003)
 30. Adult to Adult Right Lobe Living Donor Liver Transplantation, Prof. Dr. Yaman Tokat, Prof. Dr. Yıldıray Yüzer, Yiğit Açık (2003)
 31. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi, Prof. Dr. F. Apaydın, Y. Açık, H. Özduran, M. Oçan, Ö. Günüşentürk (2003)
 32. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölüm Dalı Tanıtım Filmi, Prof. Dr. S. Bor, Yiğit Açık, H. Özduran (2003)
 33. İnsizyonel Hernide Ultra Mesh ile Retromüsküler Sublay Onarımı, Doç. Dr. Sinan Ersin, Doç. Dr. Gökhan İçöz, Uzm. Yiğit Açık (2004)
 34. Sondaya Bağlı Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Korunma, Doç. Dr. Çağrı Büke, Yiğit Açık, Halil Özduran (2005)
 35. Canlı Vericili Erişkinden Erişkine Karaciğer Sağ Lob Transplantasyonu, A. Verici Ameliyatı, B. Alıcı Ameliyatı, C. Hepatik Arter Rekonstruksiyonu, Murat Kılıç, Murat Zeytunlu, Mehmet Alper, Halil Özduran, Yiğit Açık (2005)
 36. Ağız ve Diş Sağlığı, Prof. Dr. Ece Eden, Fatih Koçyiğit, Yiğit Açık (2006)
 37. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi-2006, Prof. Dr. F. Apaydın, Y. Açık, H. Özduran, Özkan Günüşentürk, Özcan Günüşentürk (2006)
 38. Bornova’da Tarih, Kültür ve Yaşam, Yiğit Açık (2007)
 39. Örtüşme Sendromlarında Tedavi, Prof. Dr. Serhat Bor, Yiğit Açık (2008)
 40. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi-2008, Prof. Dr. F. Apaydın, Y. Açık, H. Özduran, Özkan Günüşentürk, Özcan Günüşentürk (2008)
 41. Semerburunda Kostal Kartilaj ve Rekonstrüksiyon-2008, Prof. Dr. F. Apaydın, Y. Açık, H. Özduran, Özkan Günüşentürk, Özcan Günüşentürk (2008)
 42. Laparoskopik Ventral Herni Onarımı, Prof. Dr. Sinan Ersin, Yiğit Açık (2011)
 43. Endoskop Dezenfeksiyonu, Yük. Hem. Semanur Pala, Yiğit Açık (2014)
 44. Simultaneous Bilateral Robotic Dismembered Pyeleoplasties for Bilateral Ureteropelvic Junction Obstruction, K. E. Ergün, E. Akıncıoğlu, Ü. Eskidemir, B. Turna (2015)
 45. Robotic Partial Nephrectomy, Dr. Ümit Eskidemir, Kurgu: Yiğit Açık (2015)
 46. Robotic Partial Nephrectomy for Multiple Renal Masses in Solitary Kidney, Dr. Ümit Eskidemir, Dr. Kasim Emre Ergun, Dr. Burak Turna, Kurgu: Yiğit Açık (2015)
 47. Robotic Excision of Urachal Cyst and Robotic Partial Cystectomy, Dr. Kasım Emre Erhun, Dr. Ümit Eskidemir, Dr. Burak Turna, Kurgu: Yiğit Açık (2015)
 48. Bilateral Nerve-Sparing Robotic Radical Prostatectomy Ege University Approach, Dr. Ümit Eskidemir, Dr. Kasim Emre Ergun, Dr. Burak Turna, Kurgu: Yiğit Açık (2015)

BELGESEL FİLMLER

 1. Rüzgarlar Şehri Ayvalık, Belgesel, Murat Yusuf, Yiğit Açık, Seda Savaşeri (1997)
 2. Girit ve Mübadele Belgeseli, Yiğit Açık, Nurhan Özsoy (1999)
 3. Ege Üniversitesi KBB’nin Dünü Bu Günü, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Yiğit Açık (2005)
 4. Ege Üniversitesi’nin Kuruluş Hikayesi, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Yiğit Açık, Halil Özduran (2005)
 5. Atatürk’ün Evrenselliği ve Barış, Doç. Dr. Hasan Mert, Okt. Oktay Çanaklı, Yiğit Açık, Orçun Uzun, Ali Osman Aksu (2013)
 6. Son Yolculuk, Prof. Dr. Dilek Takımcı, Öğr. Gör. Yiğit Açık, Öğr. Gör. Dr. Serdar Kastelli, Hülya Arslaner Hamarat (2018)

TANITIM FİLMLER

 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (1998), Kameraman
 2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Tanıtım Filmi (1999), Kamera, Kurgu
 3. 1999’un İlk Yarısında Ege Üniversitesi Hastanesi’nde Yapılan Yenilikler (1999), Kameraman
 4. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2000), Kameraman
 5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanıtım Filmi (2002), Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Prof. Dr. Ersin Koylu, Yiğit Açık, Kamera, Kurgu.
 6. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi (2003), Yardımcı Yönetmen
 7. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölüm Dalı Tanıtım Filmi, Prof. Dr. S. Bor, Yiğit Açık, H. Özduran (2003)
 8. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Tanıtım Filmi (2005), F. Apaydın, Y.Açık, Ü. Aydoğan, M.Oçan
 9. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi-2006, Prof. Dr. F. Apaydın, Y. Açık, H. Özduran, Özkan Günüşentürk, Özcan Günüşentürk (2006)
 10. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi-2008, Prof. Dr. F. Apaydın, Y. Açık, H. Özduran, Özkan Günüşentürk, Özcan Günüşentürk (2008)
 11. Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi-2008, Prof. Dr. F. Apaydın, Y. Açık, H. Özduran, Özkan Günüşentürk, Özcan Günüşentürk (2008)
 12. Ege Üniversitesi Kayıt ve Kitap Sanatları Müzesi Tanıtım Filmi (2008), Yapımcı: Prof. Dr. F. Apaydın, Kurgu: Öğr. Gör. Yiğit Açık, Kamera: Erdi Başarık, (2008)