• yigitacik@gmail.com

Aylık arşiv Ocak 13, 2021

Tüm Yönleriyle Türkiye’de Üniversite Radyo Yayıncılığı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Fırat Tufan, Arş. Gör. Sedat Kökat ve Arş. Gör. Zeynep Ekin Bal tarafından hazırlanan “Tüm Yönleriyle Türkiye’de Üniversite Radyo Yayıncılığı: Olanaklar ve Sorunlar Üzerine Durum Analizi” başlıklı TÜBİTAK projesi Kasım 2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Türkiye’nin çeşitli illerinden 34 üniversite radyosunun incelendiği bu çalışmada Ege Üniversitesi Radyosu ile de bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Konuya meraklı arkadaşlar projenin sonuç raporu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

İzmir’de Yerel Televizyonlar

1990-2020 yılları arasındaki otuz yıllık süreçte İzmir’de faaliyet göstermiş olan yerel televizyon kanallarının idari ve ekonomik yapıları, yayın içerikleri, teknolojik altyapıları ve bunların geçirdiği değişimin bir dökümünü ortaya koymak amacıyla Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk tarafından bir bilimsel araştırma projesi hazırlanmıştır. Bir sözlü tarih çalışması olan bu projede kartopu örneklem yöntemiyle 1990-2020 yılları arasında İzmir’de yayın yapan televizyon kanallarında çalışmış 20 kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 12.12.2019 tarihinde benimle de bir görüşme gerçekleştirilmiş olup proje tamamlandıktan sonra oluşturulan web sayfasında bahsi geçen dönemde İzmir’deki televizyon kanallarında çalışmış diğer kişilerle birlikte benimle yapılan görüşmenin özeti de yayınlanmıştır. Meraklısı için proje ile ilgili bilgilerin ve görüşmelerin yeraldığı https://izmirdeyereltv.wordpress.com/ adresi ziyaret edilebilir.