• yigitacik@gmail.com

MedNet’U Projesi

Mediterranean Network of Universities (MedNet’U) Projesi

Avrupa-Akdeniz havzasında bir uzaktan eğitim platformu kurulması amacıyla İtalyan NETTUNO organizasyonu liderliğinde oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmüş ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan (EUMEDIS Project 503-Med Net’U Contract with E.C. No: B7-4100/2000/2165-080 P503) bu projede 2002-2006 yılları arasında Didactic Technological Committee Member olarak görev aldım. O dönem görev yaptığım Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) bünyesinde bu proje için oluşturulan üretim merkezinde (production centre) “Digital Systems” ve “Network Communication” video derslerinin üretiminden sorumlu oldum. Bu derslerin video üretimi için MedNET’U Projesi kapsamında Ege Üniversitesi’ne hibe edilen televizyon stüdyosu ekipmanlarının kurulum, devreye alma ve video üretimi aşamalarında çalıştım.

MedNet’U Projesi genel olarak Euro-Mediterranean (Avrupa-Akdeniz) ülkeleri arasında insan kaynakları ve teknoloji alanında uzaktan öğretim için üniversite ve mesleki eğitim düzeyinde bir network ağı oluşturmayı amaçlamaktaydı. Buna ek olarak;

 • Avrupa-Akdeniz ülkeleri arasında bilgi teknolojileri alanında işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Avrupa-Akdeniz ülkelerinden gelen öğrenci ve profesyonel kullanıcılar için çok dilli eğitim öğretim platformunun oluşturulması,
 • Mühendislik, ekonomi, mimarlık ve kültürel miras konularını kapsayan uzaktan eğitim derslerinin üretimi,
 • Seçilmiş uzaktan öğretim modellerinin çok dilli bir versiyona adapte edilmesi,
 • Spesifik konularda, yeni çok dilli uzaktan öğretim modelinin tasarım ve üretimi,
 • Akdeni ülkeleri partnerleri arasında iletişim alt-yapısının teknoloji ve üretim merkezleri kurularak geliştirilmesi,
 • Bilgi teknolojilerinin eğitim-öğretim alanında kullanımının yaygınlaştırılması gibi çıktılar da planlanmaktaydı.

Proje kapsamında üç alt proje oluşturulmuştur. Bunlar; Teknik Mimarlık Alt Projesi, Üniversite Alt Projesi ve Mesleki Eğitim Alt Projesidir.

Projeye dâhil olan üniversiteler;

 1. Politecnico di Torino (İtalya)
 2. Universite Djilali Libes de Sidi Bel Abes (Cezayir)
 3. Cairo University (Mısır)
 4. Helwan University (Mısır)
 5. Jordan University of Science and Technology (Ürdün)
 6. Yarmouk University (Ürdün)
 7. Ecle Nationale Superieure d’Informatique-ENSIAS (Fas)
 8. University of Cadi Ayyad (Fas)
 9. Ubiversity of Aleppo (Suriye)
 10. Damascus University (Suriye)
 11. Ege University (Türkiye)
 12. Institut Polytechnique de Grenoble-INPG (Fransa)
 13. Aegean University (Yunanistan)
 14. University of Crete (Yunanistan)

Mesleki Eğitim Partnerleri;

 1. Fondation Sophia Antipolis (Fransa)
 2. Instituto Per il Mediterraneo IMED (İtalya)
 3. Conzorzio  Formazione Internazionale-CFI (İtalya)
 4. Institut Superieur de Gestion et de Planification-ISPG (Cezayir)
 5. Conseil Nationale Economique et Social (Cezayir)
 6. Egyptian Incubator Association (Mısır)
 7. MTGC Company (Lübnan)
 8. Ministere de l’Emploi de la Formation Profesionelle et de la Solidarite (Fas)
 9. Ministere de la Formation Profesionelle et de l’Emploi-MFPE (Tunus)
 10. Secretariat d’Etat a I’Imformatique-SEI (Tunus)
 11. Ministere de l’Education (Tunus)

Teknik Partner: EUTELSAT (Fransa)
Endüstriyel Partner: Alcatel (Fransa), Alenia Spazio, Iyad Computer Co. (Filistin)

Ege Üniversitesi ve BİTAM, MEdNET’U projesi kapsamında izleme, değerlendirme, yayım faaliyetlerine katkıda bulunmuş, seçilen uzaktan eğitim modellerinin üniversite kullanıcılarına farklı dillerde sunumu için çalışmalar yürütmüştür. Uzaktan öğretim modellerinin tasarımı ve üretimi, akademisyenler ve teknik elemanlar için hazırlanan eğitim programlarının tasarımı ve bu programlara katılım çerçevesinde projede kullanılacak olan eğitim filmlerinin üretimi gerçekleştirilmiştir.

Projenin çıktıları:

 • Euo-Mediterranean Network
 • 15 teknolojik merkez kurulumu
 • Teknik ekibin eğitim ve işlenmesi
 • Ders liderlerinin eğitim ve çalışması
 • 9 üretim merkezi
 • 20 kullanıcı sitesi kurulumu ve işlenmesi
 • 2 hizmet merkezinin kurulumu
 • 285 dersin (16.000 saat) 2 TUSAT kanalında yayınlanması
 • 20 yeni modülün (600 saat) çeşitli dillerde ve Euro-Mediterranean Sat kanalında yayını (5 Saat/gün)
 • 50 yeni modülün (1500 saat) çok dilli olarak üretimi ve MedNET’U TUSAT üzerinden yayını (5 saat/gün)
 • 20 yeni modülün (600 saat) dijital platforma aktarımı
 • 50 yeni modülün (1500) saat dijital platforma aktarımı
 • 70 yeni modülün televizyon ve internet kanalıyla izlenebilirliğinin sağlanması