Bilimsel Yayınlar

 1. Bir İnternet Televizyonunda Haberin Üretimi: Ege Üniversitesi Örneği
  AÇIK Y. , Konuş L. , Ayvaz Ç., XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Türkiye, 30 Ocak 2016, ss.45-50
 2. Üniversitelerin Radyo-TV Yayıncılığının Hukuki Boyutu ve Alternatif Bir Platform Olarak İnternet, AÇIK Y. , Uslu L. , Apaydın F., XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Türkiye, 30 Ocak 2016, ss.23-30 Tam Metin
 3. Bir Üniversite Televizyonunun Kuruluş Süreci: Ege Üniversitesi Örneği
  AÇIK Y. , Parıltay E. , Apaydın F., XIX Türkiye’de İnternet Konferansı, İzmir, Türkiye, 27 Kasım 2014, ss.79-83
 4. Ege Üniversitesi Canlı Cerrahi Yayınları: Süreç ve Yöntemler
  AÇIK Y. , Apaydın F., Akademik Bilişim 2012, Uşak, Türkiye, 01 Şubat 2012, ss.459-466
 5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Kalitesini Arttırmadaki İşlevi, AÇIK Y. , TUNA Y. , APAYDIN F.
  Bilgi Teknolojileri Kongresi BİLGİTEK-III, Türkiye, 7 – 09 Aralık 2004
 6. İnternet Yayınları ve Teletıp Alanında Bir Uygulama,
  AÇIK Y. , Kantarcı A. , Apaydın F. , Eke İ., İn-NET-TR-2003,, İstanbul, Türkiye, 11 Aralık 2003, ss.45-51