Webcast’ler

Webinar, “web” ve ingilizce “seminar” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir terimdir. İnternet üzerinden yapılan toplantı, seminer anlamına gelmektedir.  İnternet bağlantı hızlarının artmasıyla uygulanması kolaylaşan ve pandemi sürecinin de etkisiyle sayısı artan webinarlar 1990’lı yıllardan itibaren Ege Üniversitesi’nde yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

International Assosociation of Medical Science Educators organizasyonunun faaliyetleri kapsamında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Girgin Sayın’ın koordinatörlüğünde, University of Arkansas for Medical School’dan Dr. Bruce W. Newton tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verilen konferansın web üzerinden yapılan canlı yayını (15.05.2009).

Webcast Listesi:

 1. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi “1. Türk-Fransız Gazeteciler Buluşması, Ülkelerarası İmaj Sorunu Toplantısı”, 6 Kasım 2004, İzmir
 2. Rusya Krasnoyarsk Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile Ege Üniversitesi Türk Dünyası Enstitüsü Videokonferansı, 29.12.2005
 3. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Pakistan Karachi Üniversitesi arasında yapılan videkonferans uygulaması: “Electrochemical DNA Biosensors”, 16 Mart 2007
 4. BİTAM, Uzaktan Eğitim Çalıştayı, 28 Ocak 2011, İzmir.
 5. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 8.Sağlık Halk Kongresi-AKM, 25-27 Şubat 2010, İzmir
 6. “Spinothalamic Neurons and Sexual Dimorphisim” Semineri – Dr. Bruce W. Newton, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 15 Mayıs 2009, İzmir.
 7. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “Klasik GÖRH Olgusuna Yaklaşım” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 24.09.2013
 8. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “Faringolaringeal Reflü” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, Prof. Dr. Tayfun Kirazlı, 22.10.2013
 9. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “GÖRH ve İlaçlar” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 19.11.2013
 10. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “Ortaya Karışık- GÖRH” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 09.12.2013
 11. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “Özofagopulmoner Reflü” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 17.12.2013
 12. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “GÖRH’te İlaç Dışı Tedaviler” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 21.01.2014
 13. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “GÖRH Tanı ve Tedavisinde Sık Yapılan Hatalar” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 11.02.2014
 14. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “GÖRH’e Eşlik Eden Hastalıklar ve Risk Taşıyan İlaçlar” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 07.03.2014
 15. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “Reflü ve Psikiyatri” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 17.04.2014
 16. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “Çocuklukta GÖRH” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 15.05.2014
 17. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “Ramazanda GÖRH” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 10.06.2014
 18. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “GÖRH Sık Yapılan Hatalar” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 14.10.2014
 19. E.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bölüm Dalı, “Kongrelerden Seçmeler” Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 11.12.2014
 20. Nobel Pulset Webinarı, Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Ömer Özütemiz, 12.05.2015
 21. E.Ü.T.F. Anestezi ve Reanimasyon AbD “Anestezide Kas Gevşeticilerin, Antagonistlerin Yöntemi” Webinarı, Prof. Dr. Zekiye Fatma Aşkar, 26.06.2015
 22. Ege Üniversitesi Senatosu’nun temalı toplantılarının hepsi 2010 yılında itibaren BİTAM webinar altyapısı ile düzenli olarak yayınlanmaktadır.
 23. Ege Üniversitesi Gelecek Şurası, 2018
 24. Webinar: “Aljinatlar: Okyanustan Gastroözofageal Reflü Hastalığı Tedavisine”, Prof. Dr. Serhat Bor, 11 Mart 2020, İzmir