Medikal Eğitim Filmleri

Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi 1984 yılında kurularak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülmekte olan tıp eğitimi faaliyetlerine görsel ve işitsel destek sağlamak amacıyla eğitim filmi üretimine başlamıştır. 2001 yılında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi adını alarak faaliyet alanını daha da geliştiren merkezin kurulduğu günden bu güne kadar hazırlamış olduğu filmlerin listesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım bu paylaşım araştırmacıların faydalanmasına vesile olur:

Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Üretilen Eğitim Filmleri

 1. Tiroid ve Larinks Kıkırdakları, Prof. Dr. İsmail Ulutaş (1986)
 2. Yatak Yapımı – Yatak Başı Hasta Bakımı, Öğr. Gör. Emine Erdal (1986)
 3. Genel Cerrahi Hasta Eğitimi Filmi, Prof. Dr. Orhan Özbal
 4. Travmatik Katarakt, Prof. Dr. Kutay Andaç (1988)
 5. Ortibo-Palato-Dental Yayılım Gösteren Maxilla Kanseri Ameliyatı, Prof. Dr. Övünç Günhan (1987)
 6. İmplant Seminerleri -Metalik İmplantlar, Op. Dr. Özer Ülkü (1988)
 7. İmplant Seminerleri – Ortopedik Alanda Kullanılan Metalik İmplant Malzemeler, Doç. Dr. Tevfik Aksoy (1988)
 8. İmplant Seminerleri – Malzemenin Yapısı, Yrd. Doç. Dr. Sami Aksoy (1988)
 9. Değişik Sistemleri Kapsayan Enterasan Olgularımız, Prof. Dr. Esin Emin Üstün, E.Ü.T.F. Radyoloji Anabilim Dalı (1988)
 10. Rett Sendromu, Prof. Dr. Tuğrul Özgür (1988)
 11. İmplant Seminerleri – İmplant Malzemeler ve Özellikleri, Doç. Dr. Naci Otmanbölük (1988)
 12. İmplant Seminerleri – Metalik Malzemeler, Doç. Dr. Ahmet Çakır (1988)
 13. İmplant Malzemelerin İmalatı ve Dayanımı, Doç. Dr. Naci Otmanbölük (1988)
 14. İmplant Seminerleri – Kalça Protezlerinde Kalite Kontrolü, Doç. Dr. S. Karadeniz (1988)
 15. Oftalmik Mikroşirurji Video Atlası, Dr. Mahmut Kaşkaloğlu (1990)
 16. Fasial Paralizi ile Birlikte Görülen Glomus Tympanicum, Prof. Dr. Orhan Cura, Dr. Tayfun Kirazlı, Dr. Fazıl Apaydın (1992)
 17. Reconstruction of Saddle Noise Integrated Dorsal Graft Collumellar Strut, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (1998)
 18. KBB’de Bakı Yöntemleri, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (1998)
 19. V Patern Ezotropya – Alt Oblik Myektomi, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1998)
 20. Mantar Sinüzitleri ve Endoskopik Cerrahisi, Prof. Dr. Bülent Karcı (1999)
 21. Değişik Burun İçi Kitlelerinde Endoskopik Cerrahi, Prof. Dr. Bülent Karcı (1999)
 22. Eğri Burunda Açık Teknik Rinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 23. Alt Oblik Myektomi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (1999)
 24. Alt Rektus Geriletme, Dr. Önder Üretmen (1999)
 25. Dış Rektus Geriletme, Dr. Önder Üretmen (1999)
 26. Afakt Gözlerde Sekonder Foldable Lens İmplantasyonu, Doç. Dr. Cezmi Akkın, Nurhan Özsoy (1999)
 27. Molteno Tüp İmplantasyonu, F.W.Price JR.MD., (1999)
 28. Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Cerrahisi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları (1999)
 29. Şaşılık Tedavisinde Ön Silyer Arterlerin Korunması, Prof. Dr. Kemal Pamukçu, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1999)
 30. V Patern Ekzotropya, Dr. Önder Üretmen, Yiğit Açık (1999)
 31. Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sırasında Vitreusa Düşen Nukleus Olgularda Virektomi, Dr. Cezmi Akkın, Dr. Tansu Erakgün (2000)
 32. Total Structural Grafting in Alar Insufficiency, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, C. Sinan Altundağ, Efe Coşan (2000)
 33. Glokom Ameliyatları Volume-1, Dr. Kutay Andaç – Dr. Halil Ateş (2000)
 34. Graves’ Ophtalmopathy, Prof. Dr. Taylan Kabalak, E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D. (2000)
 35. Sefalik Yerleşimli Lateral Kruslu Tipte Septorinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Yiğit Açık (2002)
 36. Eğri Burunda Açık Teknik Rinoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın, Deniz Işık, (2002)
 37. Rinoplasti’nin Temel Basamakları, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 38. Transkartilajinöz Yolla Rinoplasti ve Endoskopik Septoplasti, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 39. Mustarde Tekniği, Prof. Dr. Fazıl Apaydın (2002)
 40. Konjenital Katarakt Cerrahisi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 41. Görme Keskinliği Ölçümü, Dr. Önder Üretmen (2002)
 42. Trabekulektomi, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 43. Vitreoretinal Cerrahi Girişimler, E.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2002)
 44. Konjenital Dakriostenoz, Prof. Dr. Ayşe Yağcı, Yiğit Açık (2003)
 45. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Karın Muayenesi, Prof. Dr. Ömer Özütemiz (2005)
 46. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Ramatolojik Muayene, Prof. Dr. Y. Kabasakal (2005)
 47. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Nörolojik Muayene, Prof. Dr. Hatice Karasoy (2005)
 48. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Göğüs Hast. Muayenesi, Prof. Dr. T. Göksel (2005)
 49. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Tiroid Bezi Muayenesi, Prof. Dr. G. Özgen (2005)
 50. E.Ü.T.F. Fizik Muayene Eğt. Ser. Kardiyolojik Muayene, Doç.Dr. M. Kayıkçıoğlu (2005)
 51. İyi Yayın Uygulamaları Eğt. Araştırma Raporu Hazırlanması, Doç. Dr. H. Şahin (2005)
 52. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Araştırma Tasarımı, Prof. Dr. Sibel Göksel (2005)
 53. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Bilimsel Bilgi ve Araştırma Etiği, Prof. Dr. Işık Tuğlular (2005)
 54. Consort Kriterlerine Göre Eleştirel Yayın Okuma, Prof. Dr. Şebnem Apaydın (2005)
 55. İyi Yayın uygulamaları Kavramı, Prof. Dr. Şebnem Apaydın (2005)
 56. İyi Yayın Uygulamaları Eğitimi – Klinik Araştırmalarda İstatistik ve Etik Dışı Uygulamalar, Uzm. Kıvanç Yüksel (2005)
 57. Örtüşme Sendromlarında Tedavi, Prof. Dr. Serhat Bor (2008)
 58. Semerburunda Kostal Kartilaj ile Rekonstrüksiyon, Prof. Dr Fazıl Apaydın (2008)
 59. Travmalı Hastaya Yaklaşımda Yasal Zorunluluklar, Doç. Dr. Aytaç Koçak (2009)
 60. Periton Kateteri Takılması, E.Ü.T.F. Nefroloji A.D. (2010)
 61. Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı İzlemi, Doç. Dr. Türkan Özbayır (2010)
 62. Laparoskopik Ventral Herni Onarımı, Prof. Dr. Sinan Ersin (2011)
 63. Reflü Vakti Dizisi – Klasik GÖRH Olgusuna Yaklaşım (2013)
 64. Reflü Vakti Dizisi – Faringolaringeal Reflü (2013)
 65. Reflü Vakti Dizisi – GÖRH ve İlaçlar (2013)
 66. Reflü Vakti Dizisi – Ortaya Karışık GÖRH (2013)
 67. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları Akılcı İlaç Kullanımı (2013)
 68. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları El Yıkama Eğitimi (2013)
 69. E.Ü. Hastanesi Akreditasyon Çalışmaları Sigarayı Bırakma Tavsiye Eğitimi (2013)
 70. Gastroenterolojide Endoskop Dezenfeksiyonu, Yük. Hem. Semanur Pala (2014)
 71. Viral Solunum Yolları Enfeksiyonları, Prof. Dr. Çağrı Büke (2014)
 72. İzolasyon ve Koruyucu Ekipman Kullanımı (2015)
 73. İmpotans Tedavisinde Penil İmplant Teknikleri ve Yeni Gelişmeler, Prof. Dr. Arman Çağdaş
 74. Atrofik Rinitte Mikrocerrahi, Prof. Dr. Orhan Cura
 75. Stapedektomi, Küçük Delik Klip Piston Tekniği, Prof. Dr. Orhan Cura
 76. L’arytenoidopexile (Dans La Paralysie Recurrencielle Bilaterale), Prof. Dr. Orhan Cura
 77. Mikrolarengoskopi ve Endolaringeal Mikroşirürji
 78. Stapedektomi, Küçük Delik Klip Piston Tekniği
 79. Endolenfatik Kese Dekompresyonu ve Drenajı
 80. Sağ Stapedektomi
 81. Ses Sanatçılarında Foniatrik İncelemeler
 82. Konjenital Dış Kulak Atrezisi ve Orta Kulak Malformasyonlarında Mikrocerrahi
 83. Sağ 2. Kademe Timpanoplasti (Homogreft Incus-Stapes Blok Repkasmanı)
 84. Evidman Petromastoidien (Radikal Mastoidektomi)
 85. KBB’de Diagnostik Endoskopi ve Video Dokümantasyon
 86. Vestibüler Rehabilitasyon Egzersizleri, Op. Dr. Bülent Can
 87. Supraglottik Parsiyel Larenjektomi ve Tek Taraflı Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu, Prof. Dr. Vecihi Bilgen
 88. Bilgisayarlı Foniatrik İncelemeler, Prof. Dr. Fatih Öğüt
 89. Vertigolu Hastalarda Vestibüler Rehabilitasyon
 90. Tirotomi ile Kordektomi, Prof. Dr. Attila Yavuzer
 91. Elektro-Glottografi, Prof. Dr. Attila Yavuzer
 92. Stapedektomi, Prof. Dr. Yılmaz Ege
 93. Kulak Burun Boğazda Diagnostik Endoskopi ve Video Dokümantasyon, Prof. Dr. Yılmaz Ege
 94. Total Larenjektomi ve Radikal Boyun Disseksiyonu, Prof. Dr. Yılmaz Ege
 95. Delogving Yaklaşım ile Maksillo-Etmoido Sfenoidal Girişim, Prof. Dr. Övünç Günhan
 96. Modifiye Radikal Mastoidektomi (Bondy Operasyonu), Prof. Dr. Övünç Günhan
 97. EÜTF KBB Pilot Sağır Dilsiz Anaokulu Çalışmaları, Prof. Dr. Övünç Günhan
 98. Etmoido-Maksiller Malign Tümörlerde Cerrahi, Prof. Dr. Övünç Günhan
 99. Senstrom Tekniği, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 100. Surgery of the Nasal Valves, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 101. Rinoplastide Görüntü İşleme, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 102. L-strut Graft in Crooked Nose, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 103. Management of Supratip Saddling, Prof. Dr. Fazıl Apaydın
 104. Laparoscopic Retroperitoneal Lymph Node Dissection, Doç. Dr. Burak Turna
 105. Laparoskopik RHK rekurrensi Rezeksiyonu, Doç. Dr. Burak Turna
 106. Laparoskopik RPLND, Doç. Dr. Burak Turna
 107. Laparoskopik Üreterolitotomi, Doç. Dr. Burak Turna
 108. Pure Laparoscopic Resection of a Renal Fossa Recurrence of RCC, Doç. Dr. Burak Turna
 109. Transubilikal Tek Port Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonu, Doç. Dr. Burak Turna
 110. Transumbilikal Tek Port Laparoskopik Nefrektomi, Doç. Dr. Burak Turna
 111. Kronik Tip 1 Diseksiyonu, Doç. Dr. Suat Buket
 112. Supravalvular Aortic Stenosis Repair with Yacoub Procedure, Prof. Dr. Anıl Apaydın, Prof. Dr. Hakan Posacıoğlu, Prof. Dr. Sanem Nalbantgil, Prof. Dr. İsa Durmaz
 113. Tek Aşamalı Total Aort Replesmanı, Prof. Dr. Anıl Apaydın
 114. Repair of Post-Traumatic Thoracal Aneurysm Via, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 115. Asendan Aort ve Innominate Arter Anevrizması, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 116. TVR with Mitral Homograft, E.Ü.T.F. Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
 117. Ameliyat Öncesi Hemşirelik Yaklaşımları, Birsen Eroğlu, E.Ü.T.F. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı