II.Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (2nd From Traditional to Dijital International Media Researches Symposium IMS2020), 10-11 Aralık tarihlerinde video katılımlı olarak  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecektir. İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuza gösterilen yoğun ilgi, hem uluslararası hem de ülkemizde iletişim, dijitalleşme ve medya alanında akademisyenlerin, uygulamacıların ve sektörde karar alıcıların bir araya gelerek sorunları ve çözümlerinin tartışılmasının devamlılık arz etmesinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Yaşam biçimlerimizi, gündelik alışkanlıklarımızı, özel ve kamusal alanlardaki etkinliklerimizi köklü bir değişime ve dönüşüme uğratan medya, dijitalleşmenin hızlı ivmesiyle birlikte gelecek toplumların sosyal, siyasi ve kültürel yapılarının yeniden tasarlanmasında etkinliğini koruyacaktır.

Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya

Bu tespitten yola çıkarak, II. IMS 2020’nin ana başlığı “Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya” olarak belirlenmiştir. Bu sempozyum, farklı ülkelerden katılan iletişim akademisyenlerinin, alan araştırmacılarının ve sektör temsilcileri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek dijitalleşen dünya ve medyaya ilişkin konuları değerlendirebilecekleri akademik bir ortamın yaratılmasını amaçlamaktadır.

Sempozyum aynı zamanda, medya araştırmalarında güncel gelişmeler, araştırma yöntemleri, dijital uygulamalar, araştırma modelleri, dijital medya bağlamında öğrenme olanaklarının da tartışılmasını öngörmektedir. Bildiriler İngilizce ya da Türkçe dillerinde sunulabilecektir.

Detaylı Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir